[Zuidholland_mailinglijst] Fwd: Fw: Genoeg is genoeg!

Guido den Broeder g.den.broeder op hccnet.nl
Wo Jun 17 22:32:47 CEST 2015


Meer democratie in Nederland? Dat gaat niet lukken. Nieuw land beginnen, dat 
is de enige manier.

Groeten,

 Guido


----- Original Message ----- 
From: <wim.dool op piratenpartij.nl>
To: "Zuidholland Statenverkiezing" 
<zuidholland_statenverkiezing op lists.piratenpartij.nl>
Sent: Wednesday, June 17, 2015 10:12 PM
Subject: [Zuidholland_mailinglijst] Fwd: Fw: Genoeg is genoeg!


>
> hoe krijgen we meer democratie?
>
> -------- Oorspronkelijke bericht --------
> Onderwerp: Fw: Genoeg is genoeg!
> Datum: 2015-06-17 15:48
> Afzender: "van Den Dool" <dool0282 op planet.nl>
> Ontvanger: "wim" <coolewim00 op hotmail.com>
> Kopie: "Wim van Den Dool" <wim.dool op piratenpartij.nl>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> FROM: Burgercomité-EU
> TO: dool0282 op planet.nl
> SENT: Wednesday, June 17, 2015 3:27 AM
> SUBJECT: Genoeg is genoeg!
>
> Nieuwsbrief van 17 juni 2015 | Bekijk de online versie [1]
>
> [2]
>
> Genoeg is genoeg!
>
> Donderdag 4 juni was het dan eindelijk zover. Het Raad van State
> advies over de 'sluipende bevoegdheden' naar aanleiding van ons eerste
> burgerinitiatief werd eindelijk behandeld: een treurig schouwspel. In
> ons manifest gaan we nader in op dit advies van de RvS dat erg
> interessant maar ook erg verontrustend is. Je zou verwachten dat over
> zo'n enorm belangrijk onderwerp door alle Kamerleden een verhit debat
> wordt gevoerd maar niets van dit alles. Geen plenair debat in de grote
> vergaderzaal maar slechts een algemeen overleg ergens in een
> achterkamertje. Er waren welgeteld zes(!) Tweede Kamerleden bij
> aanwezig. CDA en D66, maar ook de Partij voor de Dieren en de PVV waren
> in geen velden of wegen te bekennen.
>
> In het zaaltje zaten slechts een paar 'burgers', zoals de inwoners
> van dit land ook tijdens dit overleg door de politici werden genoemd.
> Niet zo vreemd eigenlijk gezien het dedain en de arrogantie waarmee de
> ambtenaren van de Tweede Kamer deze 'burgers' keer op keer behandelen.
> Als Burgercomité-EU hebben we daar inmiddels zelf veel ervaring mee.
> Bijna elk bezoek van ons aan de kamer gaat, het kan niet anders genoemd
> worden, gepaard met een schoffering. De overhandiging van de Peuro
> handtekeningen hebben we zelf niet eens kunnen bijwonen omdat we
> bijzonder lang werden opgehouden bij de poortjes. We moesten zelfs onze
> schoenen uittrekken. Toen we eindelijk aankwamen was de overhandiging al
> voltooid. Een afspraak met een Kamerlid ging bijna niet door omdat men
> ons verkeerd had aangemeld en maar liefst drie kwartier had laten
> wachten. Deze keer moesten we twee keer terug naar de ingang lopen om de
> juiste kleur(!) sticker op te halen. Zelfs een krantje lezen voor de
> aanvang van het debat werd ons verboden. Het dedain waarmee in de kamer
> bezoekers behandeld staat symbool voor de toestand van onze democratie.
>
> Maar goed, het debat, valt daar nog iets zinnigs over te zeggen?
> Eigenlijk niet. Dezelfde platitudes en kletskoek die we al twee jaar
> horen werden door minister Koenders die er zat namens de regering
> wederom van stal gehaald: 'Soevereiniteitsoverdracht is niet sluipend',
> 'We zijn er zelf bij', 'De EU is belangrijk voor ons.' Opvallend was hoe
> vaak Koenders bleef herhalen dat de bevoegdheidsoverdracht niet sluipend
> is terwijl er nota bene in het RvS advies staat dat crises ertoe kunnen
> leiden dat de EU bevoegdheden en macht naar zich toetrekt _waar de
> landen bij het tekenen van het verdrag geen rekening mee hielden_. Met
> andere woorden, jaar na jaar oefent de EU meer en meer macht over ons
> uit, iets waarvoor we in ieder geval als Nederland nooit bewust getekend
> hebben. Hetzelfde geldt overigens, zo gaf Koenders nota bene zelf toe,
> voor uitspraken van Europese rechters die de bevoegdheden van de EU
> vergroten door verdragen ruimer en ruimer te interpreteren. _Als dit
> geen sluipende bevoegdheidsoverdracht is wat dan wel?_ Nee, nee,
> Koenders wilde hoogstens toegegeven dat er sprake kan zijn bij burgers -
> u weet wel, die koppige inwoners van dit land die het niet zo goed weten
> en het daarom allemaal nog een keer rustig uitgelegd moeten krijgen -
> van een _ervaring_ van sluipende bevoegdheidsoverdracht.
>
> Ook, zoveel was wel duidelijk, moest de minister niets hebben van
> referenda. Sterker nog, hij is er als de dood voor. Nederland, zo viel
> uit zijn mond op te tekenen, zal er alles aan doen veranderingen binnen
> de huidige verdragen door te voeren want, zo weet hij, een
> verdragswijziging, betekent een referendum niet alleen in Nederland
> (daar, u kunt erop rekenen, zullen wij voor zorgen!) maar ook in veel
> andere landen. Koenders vond het zelfs nodig het aankomend referendum in
> het VK te bekritiseren terwijl hij daar natuurlijk helemaal niet over
> gaat. Ronduit verontrustend was zijn terloopse mededeling dat het Hof
> van Justitie zal gaan bekijken of het TTIP verdrag tot de bevoegdheden
> van de Europese Commissie behoort. Als dat zo is kunnen we een
> referendum hierover in ieder geval op onze buik schrijven. Dat zal onze
> regering vast erg fijn vinden: hoe minder democratie hoe beter!
>
> Van onze volksvertegenwoordigers, de zogenaamde indirecte
> parlementaire democratie, hoeven we niet veel te verwachten. Zij hebben
> immers, zoals de minister volkomen terecht opmerkte, de afgelopen jaren
> overal mee ingestemd en alle bevoegdheidsoverdrachten goedgekeurd:
> twopack, sixpack, ESM het maakt niet uit. "Ze waren er zelf bij",
> inderdaad, "en ze keken ernaar". Dat maakte het voor dat handjevol
> Kamerleden dat de moeite heeft genomen er donderdag bij te zijn zo
> lastig de minister flink aan te pakken. Ze hebben allemaal tonnen boter
> op hun hoofd. Een eervolle vermelding verdient alleen Harry van Bommel
> van de SP. Hij was verreweg het meest scherp en doortastend en nam zelfs
> nog de moeite te vragen aan Koenders of hij ons manifest gelezen had en
> wat hij van onze oproep voor een referendum vond. Daarop kwam overigens,
> hoe typisch, geen antwoord van de minister.
>
> Nee, beste Nederlanders, van deze mensen moeten we het niet hebben,
> hoog tijd dat we als soeverein van dit land zelf de touwtjes in handen
> nemen en door middel van een referendum net zoals tien jaar geleden
> laten weten dat we hier schoon en schoon genoeg van hebben en niet
> willen opgaan in een Europese staat.
>
> Genoeg is genoeg!
>
> Met strijdbare groet,
> Het Burgercomité-EU
>
> Wij hopen u wellicht aanstaande vrijdagavond te zien bij Sociëteit
> De Reünie in Gouda voor
>
> Geef ons de democratie terug!
>
> Arjan van Dixhoorn, co-auteur van het manifest en lid van Burgercomité
> EU komt het Manifest Aan het volk van Nederland [3] toelichten. Lex
> Hoogduin, monetair econoom, zal een inhoudelijke reactie geven op het
> manifest. Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid van de SGP, zal een reactie
> vanuit de politiek geven. Daarna volgt een pittig gesprek tussen Van
> Dixhoorn, Hoogduin en Dijkgraaf onder leiding van Thierry Baudet,
> voorzitter van het Forum voor Democratie. Tevens is er ruimte voor
> vragen van aanwezigen.
>
> MEER INFORMATIE & AANMELDING >>> [4]
>
> U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld met het
> e-mailadres: dool0282 op planet.nl.
>
> U kunt zich hier uitschrijven [5].
>
> U kunt hier een e-mailwijziging doorgeven [6].
>
> Vragen, opmerkingen of tips? Neem contact met ons op! [7]
>
> Volg het laatste nieuws op de website van het Burgercomité EU [2]
>
> [8] [9] [10]
>
>
>
> Links:
> ------
> [1] http://www.burgercomite-eu.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief20150617.html
> [2] http://www.burgercomite-eu.nl
> [3] http://www.burgercomite-eu.nl/manifest-aan-het-volk-van-nederland/
> [4] http://www.burgercomite-eu.nl/agenda/?event_id1=5
> [5] https://www.burgercomite-eu.nl/afmelden/
> [6] https://www.burgercomite-eu.nl/wijzigingen/
> [7] https://www.burgercomite-eu.nl/contact/
> [8] https://twitter.com/burgercomiteeu
> [9] https://www.facebook.com/burgerforumeu
> [10] http://www.burgercomite-eu.nl/contact/
>
> _______________________________________________
> Zuidholland_statenverkiezing mailing list
> Zuidholland_statenverkiezing op lists.piratenpartij.nl
> https://lists.piratenpartij.nl/mailman/listinfo/zuidholland_statenverkiezing
> 
Meer informatie over de Zuidholland_statenverkiezing maillijst