[Zuidholland_mailinglijst] Fwd: Fw: Genoeg is genoeg!

wim.dool op piratenpartij.nl wim.dool op piratenpartij.nl
Wo Jun 17 22:12:20 CEST 2015


hoe krijgen we meer democratie?

-------- Oorspronkelijke bericht --------
Onderwerp: Fw: Genoeg is genoeg!
Datum: 2015-06-17 15:48
Afzender: "van Den Dool" <dool0282 op planet.nl>
Ontvanger: "wim" <coolewim00 op hotmail.com>
Kopie: "Wim van Den Dool" <wim.dool op piratenpartij.nl>----- Original Message -----
FROM: Burgercomité-EU
TO: dool0282 op planet.nl
SENT: Wednesday, June 17, 2015 3:27 AM
SUBJECT: Genoeg is genoeg!

 		Nieuwsbrief van 17 juni 2015 | Bekijk de online versie [1]

 		 [2]

 		Genoeg is genoeg!

 		Donderdag 4 juni was het dan eindelijk zover. Het Raad van State
advies over de 'sluipende bevoegdheden' naar aanleiding van ons eerste
burgerinitiatief werd eindelijk behandeld: een treurig schouwspel. In
ons manifest gaan we nader in op dit advies van de RvS dat erg
interessant maar ook erg verontrustend is. Je zou verwachten dat over
zo'n enorm belangrijk onderwerp door alle Kamerleden een verhit debat
wordt gevoerd maar niets van dit alles. Geen plenair debat in de grote
vergaderzaal maar slechts een algemeen overleg ergens in een
achterkamertje. Er waren welgeteld zes(!) Tweede Kamerleden bij
aanwezig. CDA en D66, maar ook de Partij voor de Dieren en de PVV waren
in geen velden of wegen te bekennen.

 		In het zaaltje zaten slechts een paar 'burgers', zoals de inwoners
van dit land ook tijdens dit overleg door de politici werden genoemd.
Niet zo vreemd eigenlijk gezien het dedain en de arrogantie waarmee de
ambtenaren van de Tweede Kamer deze 'burgers' keer op keer behandelen.
Als Burgercomité-EU hebben we daar inmiddels zelf veel ervaring mee.
Bijna elk bezoek van ons aan de kamer gaat, het kan niet anders genoemd
worden, gepaard met een schoffering. De overhandiging van de Peuro
handtekeningen hebben we zelf niet eens kunnen bijwonen omdat we
bijzonder lang werden opgehouden bij de poortjes. We moesten zelfs onze
schoenen uittrekken. Toen we eindelijk aankwamen was de overhandiging al
voltooid. Een afspraak met een Kamerlid ging bijna niet door omdat men
ons verkeerd had aangemeld en maar liefst drie kwartier had laten
wachten. Deze keer moesten we twee keer terug naar de ingang lopen om de
juiste kleur(!) sticker op te halen. Zelfs een krantje lezen voor de
aanvang van het debat werd ons verboden. Het dedain waarmee in de kamer
bezoekers behandeld staat symbool voor de toestand van onze democratie.

 		Maar goed, het debat, valt daar nog iets zinnigs over te zeggen?
Eigenlijk niet. Dezelfde platitudes en kletskoek die we al twee jaar
horen werden door minister Koenders die er zat namens de regering
wederom van stal gehaald: 'Soevereiniteitsoverdracht is niet sluipend',
'We zijn er zelf bij', 'De EU is belangrijk voor ons.' Opvallend was hoe
vaak Koenders bleef herhalen dat de bevoegdheidsoverdracht niet sluipend
is terwijl er nota bene in het RvS advies staat dat crises ertoe kunnen
leiden dat de EU bevoegdheden en macht naar zich toetrekt _waar de
landen bij het tekenen van het verdrag geen rekening mee hielden_. Met
andere woorden, jaar na jaar oefent de EU meer en meer macht over ons
uit, iets waarvoor we in ieder geval als Nederland nooit bewust getekend
hebben. Hetzelfde geldt overigens, zo gaf Koenders nota bene zelf toe,
voor uitspraken van Europese rechters die de bevoegdheden van de EU
vergroten door verdragen ruimer en ruimer te interpreteren. _Als dit
geen sluipende bevoegdheidsoverdracht is wat dan wel?_ Nee, nee,
Koenders wilde hoogstens toegegeven dat er sprake kan zijn bij burgers -
u weet wel, die koppige inwoners van dit land die het niet zo goed weten
en het daarom allemaal nog een keer rustig uitgelegd moeten krijgen -
van een _ervaring_ van sluipende bevoegdheidsoverdracht.

 		Ook, zoveel was wel duidelijk, moest de minister niets hebben van
referenda. Sterker nog, hij is er als de dood voor. Nederland, zo viel
uit zijn mond op te tekenen, zal er alles aan doen veranderingen binnen
de huidige verdragen door te voeren want, zo weet hij, een
verdragswijziging, betekent een referendum niet alleen in Nederland
(daar, u kunt erop rekenen, zullen wij voor zorgen!) maar ook in veel
andere landen. Koenders vond het zelfs nodig het aankomend referendum in
het VK te bekritiseren terwijl hij daar natuurlijk helemaal niet over
gaat. Ronduit verontrustend was zijn terloopse mededeling dat het Hof
van Justitie zal gaan bekijken of het TTIP verdrag tot de bevoegdheden
van de Europese Commissie behoort. Als dat zo is kunnen we een
referendum hierover in ieder geval op onze buik schrijven. Dat zal onze
regering vast erg fijn vinden: hoe minder democratie hoe beter!

 		Van onze volksvertegenwoordigers, de zogenaamde indirecte
parlementaire democratie, hoeven we niet veel te verwachten. Zij hebben
immers, zoals de minister volkomen terecht opmerkte, de afgelopen jaren
overal mee ingestemd en alle bevoegdheidsoverdrachten goedgekeurd:
twopack, sixpack, ESM het maakt niet uit. "Ze waren er zelf bij",
inderdaad, "en ze keken ernaar". Dat maakte het voor dat handjevol
Kamerleden dat de moeite heeft genomen er donderdag bij te zijn zo
lastig de minister flink aan te pakken. Ze hebben allemaal tonnen boter
op hun hoofd. Een eervolle vermelding verdient alleen Harry van Bommel
van de SP. Hij was verreweg het meest scherp en doortastend en nam zelfs
nog de moeite te vragen aan Koenders of hij ons manifest gelezen had en
wat hij van onze oproep voor een referendum vond. Daarop kwam overigens,
hoe typisch, geen antwoord van de minister.

 Nee, beste Nederlanders, van deze mensen moeten we het niet hebben,
hoog tijd dat we als soeverein van dit land zelf de touwtjes in handen
nemen en door middel van een referendum net zoals tien jaar geleden
laten weten dat we hier schoon en schoon genoeg van hebben en niet
willen opgaan in een Europese staat.

Genoeg is genoeg!

Met strijdbare groet,
Het Burgercomité-EU

 		Wij hopen u wellicht aanstaande vrijdagavond te zien bij Sociëteit
De Reünie in Gouda voor

 		Geef ons de democratie terug!

 Arjan van Dixhoorn, co-auteur van het manifest en lid van Burgercomité
EU komt het Manifest Aan het volk van Nederland [3] toelichten. Lex
Hoogduin, monetair econoom, zal een inhoudelijke reactie geven op het
manifest. Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid van de SGP, zal een reactie
vanuit de politiek geven. Daarna volgt een pittig gesprek tussen Van
Dixhoorn, Hoogduin en Dijkgraaf onder leiding van Thierry Baudet,
voorzitter van het Forum voor Democratie. Tevens is er ruimte voor
vragen van aanwezigen.

MEER INFORMATIE & AANMELDING >>> [4]

 		U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hiervoor bent aangemeld met het
e-mailadres: dool0282 op planet.nl.

 		U kunt zich hier uitschrijven [5].

 		U kunt hier een e-mailwijziging doorgeven [6].

 		Vragen, opmerkingen of tips? Neem contact met ons op! [7]

 		Volg het laatste nieuws op de website van het Burgercomité EU [2]

 [8] [9] [10]Links:
------
[1] http://www.burgercomite-eu.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief20150617.html
[2] http://www.burgercomite-eu.nl
[3] http://www.burgercomite-eu.nl/manifest-aan-het-volk-van-nederland/
[4] http://www.burgercomite-eu.nl/agenda/?event_id1=5
[5] https://www.burgercomite-eu.nl/afmelden/
[6] https://www.burgercomite-eu.nl/wijzigingen/
[7] https://www.burgercomite-eu.nl/contact/
[8] https://twitter.com/burgercomiteeu
[9] https://www.facebook.com/burgerforumeu
[10] http://www.burgercomite-eu.nl/contact/Meer informatie over de Zuidholland_statenverkiezing maillijst