<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">
<html><body>
<pre>AMSTERDAM - 28 januari

De Piratenpartij Nederland bedankt de Koningin voor haar inzet voor de
Nederlandse samenleving, naar aanleiding van de aankondiging van haar
abdicatie afgelopen maandag. Haar zoon, Prins Willem Alexander, zal
daarmee 30 april aanstaande het nieuwe officiele staatshoofd van het
Koninkrijk der Nederlanden worden. Wij wensen onze aanstaande Koning
daar heel veel succes mee en hopen dat hij zijn taken met evenveel
toewijding en compassie zal uitvoeren.

"Het is tijd voor een nieuwe generatie" aldus de Koningin in haar
toespraak afgelopen maandag. De Piratenpartij onderschrijft deze wijze
woorden van de Koningin volledig: het is tijd voor een nieuwe generatie
en de Piratenpartij is er klaar voor.

###
NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kees Hendrikse -
kees.hendrikse@piratenpartij.nl - +31 (0)6 29228207

De Piratenpartij is voor journalisten per mail bereikbaar op
press@piratenpartij.nl

Het partijprogramma van de Piratenpartij is te downloaden op:
http://piratenpartij.nl/partijprogramma

Piratenpartij Nederland - http://www.piratenpartij.nl

De Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die
wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden;
vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en
transparantie van het politieke bestel, overheden en andere
machtsconcentraties. De Piratenpartij streeft binnen deze context naar
een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie,
cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is
aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel
gevestigde non-gouvernementele organisatie (NGO) heeft als doel de ruim
zestig nationale Piratenpartijen te ondersteunen.
 </pre>
</body></html>