Vormgeving

Bladeren door de archieven

Aanmelden

De Vormgeving werkgroep en maillijst zijn in het leven geroepen om vrijwilligers op het gebied van vormgeving in staat te stellen feedback te geven op vormgeving en/of zich in te zetten als vormgever voor de Piratenpartij. Het is de bedoeling om aan deze maillijst alleen vormgevers toe te voegen die d.m.v. een redelijk goede (online) portfolio duidelijk kunnen maken dat zij van waarde voor de Piratenpartij kunnen zijn.

Deze vormgevers zouden (al dan niet samen) actief kunnen vormgeven of passief feedback kunnen geven op voorstellen (die ook van mensen buiten deze maillijst kunnen komen). In een later stadium zouden anderen om feedback gevraagd kunnen worden. Wij hechten zeker waarde aan iedereens input maar willen met zo min mogelijk ruis op deze maillijst kunnen werken.

Heb je een goed idee qua vormgeving of heb je iets voor de Piratenpartij gemaakt waar je graag feedback op krijgt? Dan kun je ook mailen naar onderstaand e-mailadres.

Wil je een bijdrage leveren op het gebied van vormgeving?
Meld je dan met onderstaande formulier of stuur een mail naar de maillijstbeheerder luc.boon@piratenpartij.nl zodat er contact met je opgenomen kan worden.

Wanneer je het formulier hieronder invult, ontvang je automatisch een e-mail ter bevestiging.

  • Gebruik hier geen gevoelig wachtwoord. Deze wordt als platte tekst opgeslagen, en kan ook als platte tekst per e-mail naar je verstuurd worden.

  • Liever wekelijkse overzichten?

Afmelden en instellingen

Als je jezelf wilt afmelden, of je instellingen wilt wijzigen, vul hier je e-mailadres in.
We versturen ook een e-mail ter bevestiging.

Problemen?

Als er iets niet lukt, dan kun je de werkgroep ICT een e-mail sturen: ict@piratenpartij.nl